SWING DANCE

Swing Dance การเต้นสวิง Swing Dance เริ่มต้นในอเมริกาช่วงต้น ค.ศ. 1900

พัฒนามาจากอัฟริกันแดนซ์ African Dance กลุ่มคนผิวสีซึ่งอพยพมายังอเมริกาได้เผยแพร่จนเป็นที่นิยม และถูกพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ โดยชาวอเมริกาและคนผิวสีเอง

การเต้นสวิงแบ่งย่อยเป็นหลายประเภท มีทั้งแบบเต้นเดี่ยว เต้นคู่ เต้นกับเพลงแจ๊ส สวิงแจ๊ส บลูส์ ร็อคแอนด์โรล และอื่นๆ ประเภทที่นิยมมากที่สุดคือลินดี้ฮอป Lindy Hop เป็นการเต้นคู่ ประกอบเพลงสวิงแดนซ์ การเต้นสวิงได้หายไปช่วงปี 1940s เนื่องจากยุคเศรษฐกิจตกต่ำร่วมกับช่วงสงครามโลก จนกระทั่งช่วงปี 1980s การเต้นสวิงได้เป็นที่นิยมขึ้นอีกครั้ง และแพร่หลายไปทั่วโลก

ในประเทศไทย มีกลุ่มบางกอกสวิง Bangkok Swing ที่ริเริ่มการเต้นนี้เมื่อหกเจ็ดปีก่อน จนปัจจุบันมีกลุ่มเชียงใหม่สวิง ChiangMai Swing Dance, ระรี่สวิง LE RIRE SWING (สงขลา), และขอนแก่นสวิงแดนซ์ Khon Kaen Swing Dance

ทุกกลุ่มทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเดียวกันในการเต้นสวิงคือ ความสุขและความสนุกที่ได้เคลื่อนไหวร่างกายไปตามจังหวะเพลงสวิงแจ๊ส ได้สื่อสารและทำความรู้จักกับผู้คนหลากหลายผ่านการเต้น รอยยิ้มและเสียงหัวเราะร่วมกัน นอกจากรอยยิ้มและเสียงหัวเราะแล้ว ความอิสระเป็นเสน่ห์อีกอย่างของการเต้นสวิง ทำให้ผู้ที่ได้รู้จักการเต้นสวิงหลงรัก และอยากที่จะสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวในแบบต่างๆ และแบบที่เป็นตัวของตัวเอง ไม่มีถูกผิด ไม่มีการตัดสิน มีแต่ความสุขสนุกสนาน

…………………

see some clips:

SWING ERA

LINDY HOP HISTORY

LINDY HOP

SOLO JAZZ DANCE  (AUTHENTIC JAZZ DANCE) 

TAP DANCE

BLUES DANCE